חזרה לבחירת הגרלה
הצג דירות פנויות

מחירון

מספר דירות פנויות בבניין זה: 0
המחירון מציג את מחיר הבסיס כולל מע"מ לפני הצמדה למדד תשומות הבניה.
מספר בניין מספר דירה קומה מספר חדרים שטח דירה שטח מרפסת/ גינה שטח מחסן מספר חניות כיווני אוויר סוג דירה מחיר כולל מע"מ תכנית דירה להורדה
לא נמצאו דירות מתאימות
מספר דירות פנויות בבניין זה: 0
המחירון מציג את מחיר הבסיס כולל מע"מ לפני הצמדה למדד תשומות הבניה.
מספר בניין מספר דירה קומה מספר חדרים שטח דירה שטח מרפסת/ גינה שטח מחסן מספר חניות כיווני אוויר סוג דירה מחיר כולל מע"מ תכנית דירה להורדה
1 3 1 4 105.44 18.87 4.28 1 צפ-מז-מע דירה 1,101,785 ₪
1 4 2 3 94.20 13.92 4.28 1 מז-דר-מע אופציה להרחבה 973,625 ₪
1 5 2 3 94.20 13.73 4.28 1 צפ-מז-מע אופציה להרחבה 973,078 ₪
1 6 3 3 94.20 11.23 4.39 1 מז-דר-מע אופציה להרחבה 966,303 ₪
1 11 5 3 94.20 12.97 3.87 1 צפ-מז-מע אופציה להרחבה 969,317 ₪
1 12 6 3 94.20 10.47 3.75 1 מז-דר-מע אופציה להרחבה 961,659 ₪
1 13 6 3 94.20 10.47 3.75 1 צפ-מז-מע אופציה להרחבה 961,659 ₪
1 14 7 4 105.07 8.41 3.75 1 מז-דר-מע דירה 1,066,086 ₪
1 15 7 4 105.07 8.41 3.85 1 צפ-מז-מע דירה 1,066,470 ₪
מספר דירות פנויות בבניין זה: 0
המחירון מציג את מחיר הבסיס כולל מע"מ לפני הצמדה למדד תשומות הבניה.
מספר בניין מספר דירה קומה מספר חדרים שטח דירה שטח מרפסת/ גינה שטח מחסן מספר חניות כיווני אוויר סוג דירה מחיר כולל מע"מ תכנית דירה להורדה
2 1 -1 4 106.30 115.37 4.69 1 מע-צפ דירת גן 1,389,425 ₪
2 3 -1 4 105.65 72.18 4.30 1 מע-דר דירת גן 1,257,321 ₪
2 5 0 5 118.97 19.22 4.21 1 צפ-מז דירה 1,232,362 ₪
2 6 0 4 105.81 16.48 3.90 1 דר-מז דירה 1,096,996 ₪
2 9 1 5 118.97 17.68 4.30 1 צפ-מז דירה 1,228,274 ₪
2 10 1 4 105.81 13.94 6.19 1 דר-מז דירה 1,098,474 ₪
2 11 1 5 127.03 15.75 5.83 1 דר-מע דירה 1,303,015 ₪
2 13 2 5 118.97 14.47 4.61 1 צפ-מז דירה 1,220,223 ₪
2 14 2 3 88.60 30.07 3.55 1 דר-מז אופציה להרחבה 969,624 ₪
2 15 2 5 127.03 14.15 3.72 1 מע-דר דירה 1,290,309 ₪
2 17 3 5 118.97 10.83 4.99 1 צפ-מז דירה 1,211,202 ₪
2 18 3 3 87.04 19.62 3.75 1 דר-מז אופציה להרחבה 925,337 ₪
2 20 4 3 89.03 25.78 4.10 1 מע-צפ דירה 963,511 ₪
2 21 4 4 106.50 21.67 3.75 1 צפ-מז דירה 1,117,983 ₪
2 22 4 3 87.04 17.67 4.99 1 דר-מז אופציה להרחבה 924,483 ₪
2 23 4 3 88.38 31.25 3.95 1 מע-דר דירה 972,445 ₪
2 24 5 3 87.49 17.68 7.80 1 מע-צפ דירה 939,616 ₪
2 25 5 4 106.50 13.52 6.17 1 צפ-מז דירה 1,103,809 ₪
2 26 5 3 87.04 14.46 5.83 1 דר-מז אופציה להרחבה 918,466 ₪
2 27 5 3 86.82 17.67 6.02 1 מע-דר דירה 926,325 ₪
2 28 6 3 87.49 14.46 4.10 1 מע-צפ דירה 916,143 ₪
2 29 6 4 106.50 14.10 4.95 1 צפ-מז דירה 1,100,796 ₪
2 30 6 3 87.04 10.83 3.82 1 דר-מז אופציה להרחבה 900,300 ₪
2 31 6 3 86.82 14.47 7.47 1 מע-דר דירה 922,678 ₪
2 32 7 3 87.84 6.80 5.22 1 מע-צפ דירה 901,749 ₪
מספר דירות פנויות בבניין זה: 1
המחירון מציג את מחיר הבסיס כולל מע"מ לפני הצמדה למדד תשומות הבניה.
מספר בניין מספר דירה קומה מספר חדרים שטח דירה שטח מרפסת/ גינה שטח מחסן מספר חניות כיווני אוויר סוג דירה מחיר כולל מע"מ תכנית דירה להורדה
3 23 4,5 5 132.48 36.27 14.82 1 דרום מזרח דופלקס 1,369,538 ₪
מספר דירות פנויות בבניין זה: 0
המחירון מציג את מחיר הבסיס כולל מע"מ לפני הצמדה למדד תשומות הבניה.
מספר בניין מספר דירה קומה מספר חדרים שטח דירה שטח מרפסת/ גינה שטח מחסן מספר חניות כיווני אוויר סוג דירה מחיר כולל מע"מ תכנית דירה להורדה
4 1 -1 4 106.30 77.91 4.42 1 מע-צפ דירת גן 1,280,545 ₪
4 2 -1 4 105.65 65.50 3.77 1 מע-דר דירת גן 1,236,085 ₪
4 4 0 5 118.97 19.22 4.65 1 צפ-מז דירה 1,234,051 ₪
4 5 0 4 105.86 16.48 5.44 1 דר-מז דירה 1,103,387 ₪
4 8 1 5 118.97 17.68 4.15 1 צפ-מז דירה 1,227,698 ₪
4 9 1 4 105.86 13.94 4.29 1 מז-דר דירה 1,091,660 ₪
4 10 1 5 127.03 15.75 3.72 1 דר-מע דירה 1,294,916 ₪
4 12 2 5 118.97 14.47 5.83 1 צפ-מז דירה 1,224,906 ₪
4 14 2 5 127.03 14.15 3.65 1 מע-דר דירה 1,290,041 ₪
4 19 4 3 89.03 25.78 4.10 1 מע-צפ אופציה להרחבה 963,511 ₪
4 22 4 3 88.38 31.25 4.99 1 דר-מע אופציה להרחבה 976,437 ₪
4 23 5 3 87.49 17.68 3.89 1 מע-צפ אופציה להרחבה 924,607 ₪
4 25 5 3 87.04 14.46 4.65 1 מז-דר אופציה להרחבה 913,936 ₪
4 26 5 3 86.82 17.67 6.13 1 דר-מע אופציה להרחבה 926,747 ₪
4 27 6 3 87.49 14.46 5.83 1 מע-צפ דירה 922,784 ₪
4 28 6 4 106.50 14.10 6.37 1 צפ-מז דירה 1,106,247 ₪
4 29 6 3 87.04 10.83 4.32 1 מז-דר אופציה להרחבה 902,219 ₪
4 30 6 3 86.82 14.47 4.00 1 דר-מע דירה 909,359 ₪
4 31 7 3 87.84 6.80 4.30 1 מע-צפ דירה 898,217 ₪
מספר דירות פנויות בבניין זה: 0
המחירון מציג את מחיר הבסיס כולל מע"מ לפני הצמדה למדד תשומות הבניה.
מספר בניין מספר דירה קומה מספר חדרים שטח דירה שטח מרפסת/ גינה שטח מחסן מספר חניות כיווני אוויר סוג דירה מחיר כולל מע"מ תכנית דירה להורדה
5 3 1 4 105.44 19.04 4.28 1 מז-דר-מע דירה 1,102,274 ₪
5 4 2 3 94.20 13.92 4.28 1 מז-צפ-מע אופציה להרחבה 973,625 ₪
5 5 2 3 94.20 13.92 4.28 1 מז-דר-מע אופציה להרחבה 973,625 ₪
5 6 3 3 94.20 11.23 4.64 1 מז-צפ-מע אופציה להרחבה 967,263 ₪
5 10 5 3 94.20 12.97 3.87 1 מז-צפ-מע אופציה להרחבה 969,317 ₪
5 11 5 3 94.20 12.97 3.75 1 מז-דר-מע אופציה להרחבה 968,856 ₪
5 12 6 4 105.07 8.41 3.75 1 מז-צפ-מע דירה 1,066,086 ₪
5 13 6 4 105.07 8.41 3.75 1 מז-דר-מע דירה 1,066,086 ₪
מספר דירות פנויות בבניין זה: 0
המחירון מציג את מחיר הבסיס כולל מע"מ לפני הצמדה למדד תשומות הבניה.
מספר בניין מספר דירה קומה מספר חדרים שטח דירה שטח מרפסת/ גינה שטח מחסן מספר חניות כיווני אוויר סוג דירה מחיר כולל מע"מ תכנית דירה להורדה
6 1 -1 4 106.30 63.62 4.18 1 מע-צפ-מז דירת גן 1,238,484 ₪
6 3 -1 4 105.65 131.62 3.63 1 צפ-מע דירת גן 1,425,901 ₪
6 5 0 5 118.97 19.22 5.44 1 צפ-מז דירה 1,237,083 ₪
6 6 0 4 105.86 16.48 4.30 1 מז-דר דירה 1,099,011 ₪
6 9 1 5 118.97 17.68 4.45 1 צפ-מז דירה 1,228,850 ₪
6 10 1 4 105.86 13.97 6.19 1 מז-דר דירה 1,098,954 ₪
6 11 1 5 127.03 15.75 5.83 1 דר-מע דירה 1,303,015 ₪
6 13 2 5 118.97 14.47 3.65 1 צפ-מז דירה 1,216,538 ₪
6 14 2 3 88.60 30.07 4.59 1 מז-דר אופציה להרחבה 973,616 ₪
6 15 2 5 127.03 14.15 4.01 1 דר-מע דירה 1,291,423 ₪
6 17 3 5 118.96 10.83 3.63 1 צפ-מז דירה 1,205,886 ₪
6 18 3 3 87.04 19.62 4.22 1 מז-דר אופציה להרחבה 927,141 ₪
6 20 4 3 89.03 25.78 3.63 1 מע-צפ דירה 961,707 ₪
6 21 4 4 106.50 21.67 4.99 1 צפ-מז דירה 1,122,743 ₪
6 22 4 3 87.04 17.67 3.95 1 מז-דר אופציה להרחבה 920,491 ₪
6 23 4 3 88.38 31.25 4.62 1 דר-מע דירה 975,017 ₪
6 24 5 3 87.49 17.68 3.65 1 מע-צפ דירה 923,686 ₪
6 25 5 4 106.50 14.84 6.17 1 צפ-מז דירה 1,107,610 ₪
6 26 5 3 87.04 14.46 5.83 1 מז-דר אופציה להרחבה 918,466 ₪
6 27 5 3 86.82 17.68 6.04 1 דר-מע דירה 926,431 ₪
6 28 6 3 87.49 14.46 4.73 1 מע-צפ דירה 918,562 ₪
6 29 6 4 106.50 14.10 4.73 1 צפ-מז דירה 1,099,952 ₪
6 30 6 3 87.04 10.83 4.99 1 מז-דר אופציה להרחבה 904,791 ₪
6 31 6 3 86.82 14.47 4.22 1 דר-מע דירה 910,203 ₪
6 32 7 3 87.84 6.80 5.53 1 צפ-מז דירה 902,939 ₪